Een keer per jaar wordt er op een zaterdag examen afgenomen van alle diploma’s. Tijdens deze middag komen er verschillende examinatoren van de bond om deze examens af te nemen. Meestal is de examen dag eind juni of begin juli. (datum hangt af van de start van de zomervakantie; zie hiervoor het jaarrooster) Nieuwe leden die na 1 februari van dat jaar lid worden kunnen helaas niet meedoen met dit examen. Dit omdat je dan nog niet voldoende getraind bent om alle vaardigheden op een goed niveau uit te voeren. Je traint natuurlijk al wel volop dus het jaar daarna kun je vast wel afzwemmen voor een mooi brevet!

tarieven examenzwemmen

Om deel te nemen aan het examen zijn de tarieven als volgt:

Junior redders                   €7,50
Zwemmend redders          €7,50
Life Savers                         €12,50

U ontvangt de factuur uiterlijk zaterdag 25 mei 2024. Deze factuur moet voor zaterdag 8 juni 2024 betaald zijn om deel te kunnen nemen aan het examen op 14 juni 2024. Indien u niet betaald heeft, kan u of uw zoon/dochter niet deelnemen aan het examen.

examenprotocollen

De verschillende examenprotocollen kunt u via onderstaande downloaden:

https://rbhiambacht.nl/rb/wp-content/uploads/2023/07/tijdelijk_examenprotocol_lifesaver_2023.pdf

https://rbhiambacht.nl/rb/wp-content/uploads/2023/07/examenprotocol_zwemmend_redder_201809.pdf

https://rbhiambacht.nl/rb/wp-content/uploads/2023/07/examenprotocol_junior_redder_201809.pdf

Life Saver

Voor de Life Saver diploma’s is er naast een zwemgedeelte ook een theoretisch gedeelte. Dit wordt afgenomen door een examinator van de bond en afhankelijk van het diploma is dit een schriftelijk of mondeling examen. Het theoretische examen vind plaats voor het zwemexamen.

Dyslexie
Tijdens de theorie-examens gelden voor dyslexie in principe dezelfde regels. Dispensatie wordt enkel verleend indien men een officieel document heeft van een pedagoog. Geen brief van de huisarts. Er is geen discussie over dyslexie mogelijk als er geen dispensatie is aangevraagd bij de bond. Zorgt u er dus alstublieft voor dat ook dit document op tijd wordt afgegeven aan de tafel.

EHBO
Vanaf Life Saver 2 is het noodzakelijk om een EHBO diploma te hebben. Helaas hebben wij  niet de mogelijkheid om deze opleiding binnen de vereniging te geven. Daarom werken wij samen met Oranje Kruis EHBO vereniging Hendrik-Ido-Ambacht. Hier kunnen alle leden die een EHBO diploma nodig hebben terecht voor de opleiding, ook volgen we als groep de herhalingslessen om onze kennis up-to-date te houden.
Voor EHBO materiaal gaan wij naar EHBO-koffer.nl.