Volgende week zaterdag 7 november stond het wakzwemmen op het programma. Deze activiteit organiseren we elk jaar voor leden en niet-leden.

Enkele maanden geleden hebben de Activiteiten Commissie (AC), de Technische Commissie (TC) en het bestuur besloten een aangepast wakzwem-programma op te stellen i.v.m. de coronamaatregelen die toen golden. Alleen deelname voor leden en een aangepast programma, waardoor de veiligheid gehandhaafd kon blijven met instructeurs en duikers van Seahorse Diving.

Graag hadden we jullie dit programma uitgedeeld en willen uitvoeren op 7 november.

Echter, door de ontwikkelingen van de laatste weken rondom de coronacrisis en de benodigde inzet van veel volwassen begeleiding, hebben we alsnog moeten besluiten om ook de aangepaste versie op 7 november te annuleren.

De lessen staan voor deze dag wel gewoon gepland zoals de afgelopen weken. Mocht tijdens een persconferentie blijken dat er maatregelen genomen worden waardoor het zwembad ons niet meer de mogelijk kan bieden om te zwemmen en dit voor ieders gezondheid veiliger is, dan ontvangen jullie een email met verder informatie.

Namens de AC, TC en bestuur,
Marlies

Wakzwemmen geannuleerd