Beste leden,
 
Graag willen wij uw aandacht vragen voor het volgende. Reddingsbrigade Nederland (de overkoepelende bond waaraan alle reddingsbrigades zijn verbonden) heeft besloten om de bondsafdrachten per 1 januari 2023 met 3,6% te verhogen in verband met inflatie, en om daarnaast de afdrachten voor de leden met € 5 per lid te verhogen. Daarnaast heeft Sportfondsen (de exploitant van zwembad De Louwert) in september van dit jaar de zwembadhuur met 7,5% verhoogd, vanwege de stijgende energietarieven, kostenstijgingen bij leveranciers en stijgende lonen.
 
Om deze kosten te kunnen dragen en een gezonde vereniging te blijven, ziet het bestuur zich genoodzaakt om de contributiebedragen met ingang van de eerstvolgende factuurperiode (voor de eerste helft van 2023) met 5% te verhogen (conform de huisregels).

contributie eerste helft 2023:

  • Tot en met 15 jaar: €71.50 Euro (stijging van €3,25)
  • Vanaf 16 jaar: €79,75 (stijging van €3,75)
  • Wedstrijdteam: €29,75 (stijging van €1,25)
  • Rustende leden: €22 (stijging van €1)
Verhoging contributie per 1 januari 2023