Een jaar geleden is het bestuur begonnen met brainstormen over de wens om deel te gaan nemen in de Nationale Reddingsvloot (NRV). Als reddingsbrigade wilden wij de verenigingsactiviteiten uitbreiden en tevens een grotere bijdrage gaan leveren aan de veiligheid binnen onze gemeente / regio.

Wij behoren tot de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) Zuid-Holland-Zuid samen met Reddingsbrigades Hardinxveld-Giessendam, Dordrecht en Alblasserdam. In het afgelopen jaar werd tijdens de RVR-vergaderingen onze wens langzaam gerealiseerd om te kunnen gaan deelnemen met een eigen reddingsvlet.

De RVR Zuid-Holland-Zuid is een van de 22 veiligheidsregio’s met een overstromingsprofiel, deze reddingsbrigades worden ingezet bij overstromingen voor evacuatie en hulpverlening.

Afgelopen dinsdag 27 maart is de reddingsvlet opgehaald bij het hoofdkantoor van Reddingsbrigade Nederland in IJmuiden.

Voor de vereniging is het een belangrijke stap. Naast het Zwemmend Redden kunnen we nu ook Varend Redden gaan aanbieden. Waardoor de vereniging voor de oudere leeftijdsgroepen meer uitdaging kan bieden. We worden zichtbaarder in de gemeente en regio m.b.t. veiligheid. We kunnen meer gaan samenwerken met andere reddingsbrigades en overige veiligheidsinstanties binnen gemeente HIA. En het bewaken van evenementen kunnen we uitbreiden, zoals de Sinterklaasintocht.

Sinds september 2017 zijn er leden actief om kennis te maken met het Varend Redden. Binnenkort kan de echte opleiding starten omdat we nu ook de beschikking hebben over het materieel. De bemanning van deze reddingsvlet gaat bestaan uit een chauffeur, schipper en 2 opstappers. Vanzelfsprekend hebben we meer mensen nodig zodat de boot altijd inzetbaar kan zijn.

Er staan ons veel uitdagingen te wachten zoals o.a:

  • De opleiding varend redden succesvol te laten verlopen i.s.m. Dordrecht en Hardinxveld-Giessendam.
  • Een stallingsruimte vinden waar we de trailer en overige spullen m.b.t. de reddingsvlet te kunnen stallen.
  • Overig materiaal aanschaffen om het varend redden verder op te opbouwen.
  • Om dit alles te financieren zijn we op zoek naar sponsors/donateurs die ons financieel kunnen ondersteunen voor nu en in de toekomst.

Om dit alles te realiseren is samenwerking met veel partijen belangrijk. Het bestuur heeft de basis gelegd voor deze ontwikkeling. Samen met jullie, de leden en ouders, overige betrokkenen en geïnteresseerden willen wij dit tot een fantastisch onderdeel maken van deze mooie vereniging.

Onze eigen Reddingsvlet !!