Hieronder staan de contributiebedragen per halfjaar.
De twee periodes zijn van 1 januari tot 31 juni en van 1 juli tot 31 december.
De facturen worden verstuurd op 15 juni en 15 december.

Bedrag
Tot en met 15 jaar €65,00
Vanaf 16 jaar €72,50
Wedstrijdteam €27,50
Eenmalig inschrijfgeld €15,00
* Deze contributie mag tot 5% per half jaar veranderen zonder dat goedkeuring is vereist in de ledenvergadering.

* Dit is de contributie voor de tweede helft van 2019.

De factuur wordt per email verstuurd aan het door de leden opgegeven email adres, bij niet tijdig betalen van de factuur wordt er een herinnering per post verstuurd. hierbij worden extra kosten (€2,50) in rekening gebracht.

Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren en  uiterlijk 1 maand voor het einde van de contributieperiode. In verband met afdracht aan Reddingsbrigade Nederland brengen wij, bij niet tijdige opzegging, 25 euro in rekening. Opzeggen kan met behulp van het uitschrijf formulier wat u hier kunt vinden.

 Het rekeningnummer van de brigade is: NL72 INGB 0003 2479 33