Bij de reddingsbrigade werken wij met twee contributieperiodes van een half jaar.
De twee periodes zijn van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31
december.
De facturen worden verstuurd in de eerste week van januari en de eerste week van juli.

Contributie
Jul – Dec 2023 Jan – Jun 2024
Tot en met 15 jaar €71,50 €75,00
Vanaf 16 jaar €79,75 €83,75
Wedstrijdteam €29,75 €31,25
Rustende leden €22,00 €23,00

* Deze contributie mag tot 5% per half jaar door het bestuur veranderd worden
zonder dat goedkeuring is vereist in de ledenvergadering.
** Inschrijfgeld is eenmalig €15,00.

De factuur wordt per e-mail verstuurd naar het door de leden opgegeven e-mailadres.
Bij niet tijdig betalen van de factuur wordt er een herinnering verstuurd. Mocht na deze
eerste herinnering de factuur nog steeds niet betaald zijn, dan wordt nogmaals een
herinnering verstuurd inclusief aanmaningskosten (€2,50).
Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren en  uiterlijk één maand
voor het einde van de lopende contributieperiode (dus voor 1 december of 1 juni). In
verband met afdracht aan Reddingsbrigade Nederland brengen wij, bij niet tijdige
opzegging, €25,00 in rekening. Opzeggen kan met behulp van het uitschrijfformulier wat u hier kunt vinden.

tarieven examenzwemmen

Om deel te nemen aan het examen zijn de tarieven als volgt:

Junior redders                   €7,50
Zwemmend redders          €7,50
Life Savers                         €12,50

U ontvangt de factuur uiterlijk zondag 21 mei 2023. Deze factuur moet voor zondag 11 juni 2023 betaald zijn om deel te kunnen nemen aan het examen op 17 juni 2023. Indien u niet betaald heeft, kan u of uw zoon/dochter niet deelnemen aan het examen.