Bij de reddingsbrigade werken wij met twee contributieperiodes van een half jaar.
De twee periodes zijn van 1 januari tot 31 juni en van 1 juli tot 31 december.
De facturen worden verstuurd op 15 juni en 15 december.

Bedrag
Tot en met 15 jaar €65,00
Vanaf 16 jaar €72,50
Wedstrijdteam €27,50
Eenmalig inschrijfgeld €15,00
* Deze contributie mag tot 5% per half jaar veranderen zonder dat goedkeuring is vereist in de ledenvergadering.

* Dit is de contributie voor 2021.

De factuur wordt per e-mail verstuurd aan het door de leden opgegeven e-mailadres, bij niet tijdig betalen van de factuur wordt er een herinnering verstuurd. Mocht na deze eerste herinnering de factuur nog steeds niet betaald zijn, dan wordt er nogmaals een herinnering verstuurd inclusief aanmaningskosten (€2,50).

Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren en  uiterlijk één maand voor het einde van de contributieperiode. In verband met afdracht aan Reddingsbrigade Nederland brengen wij, bij niet tijdige opzegging, 25 euro in rekening. Opzeggen kan met behulp van het uitschrijfformulier wat u hier kunt vinden.