Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

Er zijn nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het corona virus.

Tot en met 6 april worden alle activiteiten van de vereniging afgelast.

Ook hebben wij als bestuur besloten de algemene ledenvergadering van 25
maart naar een nader te bepalen datum te verplaatsen.

Het zwembad is ook tot en met 6 april gesloten.

Via de e-mail, onze website en Facebook zullen wij u op de hoogte houden
over de verdere ontwikkelen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met het bestuur opnemen
via info@rbhiambacht.nl.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Marlies, Henk, Sander, Melanie & Lilianne

ALLE ACTIVITEITEN TOT EN MET 6 APRIL AFGELAST